Nieuws » Skôn Spel Toernooi

Skôn Spel toernooi 2020 op 22 augustus

Dit jaar wordt een dubbel jubileumjaar. Niet alleen spelen we voor de 10e keer bij de recreanten om de felbegeerde wisselbokaal. Ook bij de competitie spelers vieren we in 2020 het eerste lustrum.  Plaats van handeling is dezelfde als 2019 namelijk wijkcentrum Schadewijk te Oss. Uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer. Het ligt op slechts 500 meter van de station.

 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 24,00, (incl. onbeperkt koffie/thee/water en een lunch) en kan worden overgemaakt naar rekening NL14 INGB 0002660090 t.a.v. Dimphy van Grinsven o.v.v. Skon Spel 2020

 

Inschrijven is mogelijk tot 1 augustus 2020. Daarna gaan de inschrijvingen alleen nog per 4 spelers via een reservelijst.

 

Contactpersoon: Olav Sommers, Tel: 06 2319 7457


This year will be a double anniversary year. Not only do we play for the 10th time with the recreational players for the challenge cup. We will also be celebrating the first anniversary of the competition players in 2020. The venue is the same as 2019, namely the Schadewijk community center in Oss. Excellent to reach by public transportation. It is just 500 meters from the station.

 

Registration fee
The registration fee is € 24.00 (incl. unlimited coffee / tea / water and a lunch) and can be transferred into account NL14 INGB 0002660090 att. Dimphy van Grinsven incl. Skon Game 2020

 

Registration is possible until August 1, 2020. After that, the registrations will only go per 4 players via a reserve list.

 

Contact person: Olav Sommers, Tel: +31 6 2319 7457


Agenda

08:30 – 09:15   Registration

09:30 – 11:00   Ronde/Round 1

11:00 – 11:20    Pauze/Break

11:20 – 12:50    Ronde/Round 2

12:50 – 13:50    Lunch

13:50 – 15:20    Ronde/Round 3

15:20 – 15:40    Pauze/Break

15:40 – 17:10    Ronde/Round 4

17:10 – 17:45    Ceremonie

 

Locatie/Venue

Wijkcentrum Schadewijk

Leeuwerikstraat 2

NL - 5348 XA Oss

 

 

Door aanmelding voor het toernooi ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

  • Je persoonlijke data wordt gebruikt voor organisatorische doeleinden (badges, presentaties, publicatie van resultaten en/of ranglijsten, et cetera);
  • Je hebt geen bezwaar tegen het gedurende het toernooi of tijdens de prijsuitreiking maken van foto's of video en de eventuele publicatie daarvan. De rechten van deze materialen zijn en blijven van de organisatie van het toernooi.

 

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend door de organisatie van dit toernooi gebruikt en worden nooit ter beschikbaar gesteld aan derden.

 
Nederlandse deelnemers dienen lid te zijn van de Nederlandse Mahjongbond.